Mākere Karatea

Makere KarateaIwi:

Ngāti Kahu, Ngāpuhi, Te Rarawa, Te Aupouri.

Tūnga:

He Kaiwhakangungu Mātauranga Māori.

Aronga

Te Reo Matatini, Aromatawai, Te Marautanga o Aotearoa, Reoruatanga, Ngā Tikanga Tumuaki me Ngā Tikanga Whakahaere.

Tirohanga Whanui o Te Kaupapa Ako Whakapakari:

 • He tuku i ngā kauapapa whakangungu whai kounga, arā, ko te reo matatini, te aromatawai, Te Marautanga o Aotearoa e tautoko ai i ngā kura Māori ā-rohe, ā-motu anō hoki.
 • He whakatairanga i te rauemi He Manu Tuhituhi kia timotimo mai ngā kaiako i āna kai kia whai hua ai ki roto i ngā akomanga.
 • He wānanga tahi ki ngā pouārahi me ngā kaiako ki te āta wetewete, ki te āta wherawhera i te puka Rukuhia Rarangahia kia tautoko i ngā whakataunga ako, i ngā whakataunga aromatawai anō hoki.
 • Te mahitahi me ngā tumuaki, ngā pouārahi hoki ki te whakahiato raraunga, ki te tātari ngā kohinga raraunga me te whai taunakitanga kia tau ai ngā whakatau whakamua.
 • Te mahitahi me ngā kaiako, ngā pouārahi hoki ki te whakapakari ake i te mōhiotanga ki ngā tikanga aromatawai e kounga ana kia tika te kohi taunakitanga mā Ngā Whanaketanga Rumaki Māori: Reo.
 • He whakamahi i te mātai matea ako me ngā kura hei tuāpapa mō te mahi whakangungu ngaiotanga.
 • He whai i te hurihanga pakirehua kia āta mātai i te pānga o te ngaiotanga whakaako hei huanga mā ngā ākonga.
 • He whakatauira me te āta poipoi i ngā ngaiotanga whakaako.
 • He mātakitaki, he whakahoki aromihi ki ngā kaiako kia pakari ai te ngaiotanga o te whakaako.
 • He whakahaere whakangungu ngaiotanga kia tautoko i ngā kaiako ki te whakamahi i ngā rauemi aromatawai reo ā-waha, aromatawai pānui, me ngā tukanga aromatawai tuhituhi.
 • He tautoko i ngā kaiako ki te kohikohi i ngā mātāpuna taunakitanga kia whakatau aronga mō te ahunga whakamua me te whanaketanga o te ākonga.
 • He tautoko i ngā kura ki te whakarite hōtaka mā ngā ākonga kei ngā pae Manawa Āki, Manawa Taki hoki.
 • He tuku wānanga ataata ā-matihiko, whakapā ā-waea, ā-imera ki ngā kura me ngā kaiako.
 • He tautoko i ngā kaiako, i ngā pouārahi ki te whakamahi i ngā rawa matihiko, i ngā hangarau kia whai wāhi atu ki roto i ngā wānanga whakangaiotanga whakaako ahakoa ki hea.
 • Te whakakaha ake te whanaungatanga i waenga i ngā hapori mātauranga me ngā kura.
 • He kairangahau, he kaiarotake i te anga whakahoutanga mō Ngā Kete Kōrero i ngā kura Māori.
 • I whai tūnga i te tima whakawhanake mō Te Waharoa Ararau ā-Kura (TWAAK), Te Waharoa Ararau ā-Motu (TWAAM) hoki, ko te putunga raraunga ā-ipurangi tēnei mō ngā kura Māori.
 • E whai wāhi tonu ana au ki te tautoko i te rōpū o Te Waharoa Ararau ā-Kura (TWA), Te Waharoa Ararau ā-Motu (TWAM) hoki.
 • He kaitautoko, he kairangahau hoki i ngā kohinga aromatawai Māori o He Mātai Ako.
 • I whai tūnga ahau i te tima arotake i tētahi rauemi aromatawai pānui ā-hiko, ā, he e-asTTle Pānui.
 • He tuku awheawhe ā-motu mō Ngā Whanaketanga Rumaki Māori: Reo.